Středočeský
krajský svaz házené

Exekutiva SKSH

Středočeský krajský svaz házené

             

        e-mailové adresy:

        StčSH: stcsh@seznam.cz                    soutěže: stkstc@seznam.cz

 

adresa pro zasílání korespondence:

        Libor Skružný, Zlonín 193, 250 64 ZLONÍN

 

 

 

 

Exekutiva Středočeského krajského svazu házené

 

Libor Skružný                předseda SKSH                                             

mobil: 603 839 879            LSkruzny@seznam.cz

 

Radovan Kábrt               člen Exekutivy zodpovědný za oblast mládeže             

mobil: 739 254 614                   radovan.kabrt@seznam.cz

 

Pavla Skružná                členka Exekutivy pověřená řízením soutěží                 

mobil: 603 848 646               pavla.skruzna@seznam.cz

 

Kateřina Chudá              členka Exekutivy zodpovědná za oblast mládeže

mobil: 777 726 762                   infosluzby@ceslu.cz

 

Alois Salák                      člen Exekutivy zodpovědný za rozvojové projekty

mobil: 777 695 502                      mech@sajp.cz

 

Michael Haramul                     předseda DK

mobil: 734 553 768               misaharyky@seznam.cz

 

Roman Roubíček            člen Exekutivy                  

mobil: 777 777 666               roubicekroman@gmail.com