Středočeský
krajský svaz házené

Exekutiva SKSH

Adresa SKSH:

Adresa pro zasílání korespondence:
Libor Skružný, Zlonín 193, 250 64 ZLONÍN
Email:
 

Členové Exekutivy SKSH

 • Libor Skružný               předseda SKSH                                             
 • mobil: 603 839 879           LSkruzny@seznam.cz
 •  
 • Radovan Kábrt              člen Exekutivy zodpovědný za oblast mládeže - chlapci          
 • mobil: 739 254 614           radovan.kabrt@seznam.cz
 •  
 • Pavla Skružná               členka Exekutivy pověřená řízením soutěží a rozhodčí                 
 • mobil: 603 848 646              pavla.skruzna@seznam.cz
 •  
 • Michael Haramul            předseda DK     
 • mobil: 734 553 768               misaharyky@seznam.cz
 •  
 • Alois Salák                     člen Exekutivy zodpovědný za rozvojové projekty                 
 • mobil: 777 695 502               mech@sajp.cz
 •  
 • Kateřina Chudá             členka Exekutivy zodpovědná za mládež - dívky      
 • mobil: 777 726 762              infosluzby@ceslu.cz
 •  

 

vzhledem k administrativní chybě při volbě bude navržena kooptace na nejbližším jednání Exekutivy SKSH:

 • Roman Roubíček                             
 • mobil: 777 777 666              roubicekroman@gmail.com
 •  
 •