Středočeský
krajský svaz házené

Rozpis mini 4+1

 

 

POKYNY

pro pořádání turnajů v miniházené

 

Pro zjednodušení se v textu Rozpisu používá výhradně mužský rod pro označení hráčů, funkcionářů  i dalších osob, platí však rovnocenně pro účastníky mužského i ženského pohlaví.

 

1. Systém soutěže a termíny turnajů

 

Systém soutěže byl domluven na schůzce trenérů dne 7.6.2018 v Úvalech, hrací termíny si zvolily kluby dle svých potřeb a možností e-mailem.

 

Termíny turnajů jsou uvedeny v tabulce, každé družstvo uspořádá turnaj (kromě Kostelce). Pokud bude velký zájem o některý turnaj, uspořádá se další turnaj ve stejném termínu.

 

ne 16.9.2018

1. turnaj

Příbram

so 22.9.2018

2. turnaj

Kutná Hora

so 6.10.2018

3. turnaj

Bělá pod Bezdězem

ne 14.10.2018

4. turnaj

Kolín

ne 21.10.2018

5. turnaj

Úvaly

so 3.11.2018

6. turnaj

Mělník

ne 11.11.2018

7. turnaj

Mladá Boleslav

so 17.11.2018

8. turnaj

Zruč nad Sázavou

 

2. Řízení soutěže, finanční náležitosti

 

Soutěž řídí Alois Salák, člen Exekutivy zodpovědný za rozvojové projekty

Družstva startují na turnajích na vlastní náklady.

 

3. Úprava pravidel

 

Na turnajích se musí hrát s míčem Molten určeným pro miniházenou.

 

Exekutiva SKSH rozhodla, že na turnajích  se budou zápasy hrát bez ukazatelů skóre, nebudou se počítat góly, nebude se dělat tabulka a nebude se vyhlašovat vítěz

 

Exekutiva ČSH na návrh Komise mládeže nařídila pro tuto kategorii i další úpravy pravidel:

Povinný systém osobní obrany po celém hřišti po celou hrací dobu

-        osobní obrana znamená, že jednotliví hráči bránícího družstva brání v těsném kontaktu vždy každý jednoho hráče v poli útočícího družstva při jeho pohybu na hřišti; osobní obranu zahajují hráči po každé ztrátě míče nejpozději po dokončení návratu do obrany;

-         brankář se nesmí zapojovat do útočné akce;

-         vyloučený nebo diskvalifikovaný hráč musí být okamžitě nahrazen jiným hráčem

-     je zakázáno přihrávat brankáři – vždy musí být nařízen volný hod pro soupeře.

-         v případě, že družstvo osobní obranu v rozporu s tímto pravidlem nehraje, rozhodčí přeruší hrací dobu a upozorní odpovědného vedoucího daného družstva. Při vícekrát opakovaném nedodržování tohoto pravidla rozhodčí ukončí utkání.

Zákaz používání lepidla

-          rozhodčí upozorní odpovědné vedoucí obou družstev před začátkem utkání na zákaz používání lepidla a zkontrolují, zda družstva nemají lepidlo v prostoru pro střídání

 

4. Povinnosti pořadatele

 

Pořadatel turnaje má právo rozhodnout jakým systémem se bude hrát.

- zaslat  účastníkům základní informace o turnaji nejpozději 5 dní před termínem turnaje, v kopii  na adresu mech@sajp.cz  a  stkstc@seznam.cz

- informace musí obsahovat veškeré úpravy pravidel, které budou platné na turnaji, zejména hrací dobu

- zajistit na turnaj potřebný počet rozhodčích nebo laických rozhodčích (utkání mohou rozhodovat i funkcionáři a doporučuje se zapojení hráčů kategorie starší žáci a vyšší). Jména a věk rozhodčích bude pořadatelem turnaje zaslán nejpozději před začátkem turnaje na adresu stkstc@seznam.cz

zajistit na turnaji zdravotní službu s nezbytným vybavením pro první pomoc

5. Povinnosti klubu přihlášeného do soutěže

 

Každý klub přihlášený do soutěže musí uspořádat jeden turnaj soutěžní ročník.

6. Startují

 

Hráči a hráčky mladší 11 let, ročníky narození  2008 a mladší

7. Zdravotní prohlídky

 

Podmínkou nutnou ke startu hráče v soutěži je povinná lékařská prohlídka, ne starší jak 1 rok. Za start hráčů s platnou zdravotní prohlídkou v utkání plně zodpovídá zodpovědný vedoucí družstva.

Potvrzení o zdravotní prohlídce musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno a příjmení hráče, datum narození, datum úspěšného absolvování prohlídky, příjmení a podpis lékaře a razítko zdravotnického zařízení

Potvrzení o zdravotní prohlídce může mít formu:

kartičky/formuláře ČSH; lékařské zprávy či potvrzení v libovolném formátu; seznamu více hráčů družstva s potvrzením bez jakýchkoli oprav či změn s uvedením formulace „Potvrzení o zdravotní prohlídce“ nebo obdobné

Podle vyhlášky 391/2013 Sb. stačí, když zdravotní prohlídku pro hráče startující v soutěži žactva provede  všeobecný/rodinný/klubový lékař („poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“)

6. Vyhlášení výsledků

 

Na turnajích se budou hrát zápasy bez ukazatelů skóre, nebudou se počítat góly, nebude se dělat tabulka a nebude se vyhlašovat vítěz.

Předání cen by nemělo být provedeno jako vyhlášení vítězů turnaje, ale jako odměna za účast na turnaji, všichni účastníci by měli obdržet stejné ceny.

Odměny pro účastníky turnajů:

Všichni hráči, kteří nastoupí v soutěži, obdrží  Pamětní list účastníka na svoje jméno. Na každém turnaji dostane každý hráč samolepku, kterou si vylepí na svůj Pamětní list. Po skončení soutěže budou svými kluby odměněni jednotliví hráči dle počtu vylepených samolepek.

 

         Alois Salák                                                                       Libor Skružný

 

člen Exekutivy pověřený řízením miniházené                                                   předseda SKSH