Středočeský
krajský svaz házené

22.11.2016 otevřeno: 1026 x

Společné jednání Exekutivy SKSH se zástupci klubů

Neformální jednání trenérů mládeže se členy Exekutivy SKSH se uskutečnilo 2.12.2016...

Exekutiva SKSH svolala pravidelné setkání trenérů našich žákovských družstev se členy Exekutivy SKSH.

V první části jednání byla představena nová marketingová strategie ČSH. Daniel Novotný, šéf marketingu ČSH prezentoval novou značku ČESKÁ HÁZENÁ a vysvětlil důvody, které svaz k tomuto kroku vedly.

Přítomní zástupci klubů a Středočeského svazu hodnotili v diskuzi tento krok ČSH kladně, více informací naleznete v samostatném článku, který je zveřejněn níže...

V další části byly prodiskutovány problémy týkající se mládežnických soutěží. V rozsáhlé diskuzi se přítomní zástupci klubů a Exekutivy SKSH dopracovali k těmto rozhodnutím:

Výběry kraje

- SKSH vytvoří výběry kraje v kategorii starších žákyň (akce LODM) a starších žáků (turnaj výběrů, pokud bude pořádán a podporován ČSH jako náhrada za LODM)

- SKSH nebude dělat výběry v kategorii mladšího žactva, pokud bude nabídka nějakého turnaje, bude řešeno na klubové úrovni

Minižactvo

V soutěži mini 4+1 se nebude jezdit na turnaje v jiných krajích.

Modely turnajů - je nutné dělat rozlosování turnajů tak, aby se neprotáhl na celý den. Vhodné je rozdělit kategorie mini a přípravky na dopoledne/odpoledne.

Ponechává se povinnost klubu uspořádat jeden turnaj za sezónu bezplatně pro družstva SKSH (bez startovného družstev).

Mladší žactvo

Ponechává se systém hraní bez skóre, přítomní hodnotili uplynulý půlrok velmi kladně.

Nabídka PSH na sloučení soutěže - vzhledem k rozdílnosti soutěží to není možné. Pokud by některá družstva příslušná do PSH měla o start v naší soutěži zájem, je to možné, pokud se přizpůsobí našim podmínkám. Systém soutěže se bude řešit po ujasnění počtu družstev.

Byl vysvětlen postup pro používání seznamu hráčů na turnajích. Vypisuje se jeden seznam družstva na turnaj, předá se rozhodčím ke kontrole spolu s registračními průkazy a lékařskými prohlídkami. Rozhodčí vypisují do zprávy pouze udělené přímé diskvalifikace (D a D+). Rozhodčí po turnaji zašlou všechny Seznamy řídícímu orgánu, kvůli evidenci.

Byla důkladně probrána problematika Házenkářského desetiboje. Faktem je, že je tato soutěž pořádaná KM ČSH v rozporu s námi prosazovaným hraním bez skóre v této kategorii. Bylo ale rozhodnuto o uspořádání (v nějaké okleštěné formě) pro kluby SKSH v prvním jarním termínu místo kempu (3 družstva na 3 místech, bez některých disciplín).

Do mezikrajové kvalifikace Házenkářského desetiboje může postoupit Házená Mělník, pokud o to projeví zájem (zatím v jednání).

Starší žáci

 I v této kategorii projevil PSH zájem na sloučení soutěží.

Přítomní jednoznačně projevili zájem o sloučení, pokud se však zachová jednozápasový způsob. V tom případě by bylo nutné družstva rozdělit do skupin podle výkonnosti. Zájem pražských družstev má za úkol zjistit předseda SKSH. Současně případní zájemci o start v naší soutěži musí počítat s tím, že v soutěži působí i družstva Jičína a Náchoda.