Středočeský
krajský svaz házené

28.1.2018 otevřeno: 266 x

Konference SKSH

Exekutiva SKSH svolává řádnou konferenci Středočeského krajského svazu házené, podrobnosti najdete v článku

Vážení sportovní přátelé,

 

zveme Vás na konferenci Středočeského krajského svazu házené, která se uskuteční v pátek 9. března 2018 od 18.00 hodin,  v zasedací místnosti SH Sokola Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic.

 

Návrh programu jednání konference

 

1)       Zahájení jednání

2)       Schválení programu jednání

3)       Schválení jednacího řádu

4)       Ustavení mandátové komise

5)       Ustavení volební komise

6)       Zpráva mandátové komise

7)       Schválení volebního řádu

8)       Představení kandidátů na funkce v orgánech Českého svazu házené

9)       Volba kandidáta na prezidenta Českého svazu házené

10)   Volba kandidátů na členy Exekutivy Českého svazu házené

11)   Zpráva volební komise o složení krajské kandidátní listiny

12)   Zpráva o činnosti Exekutivy SKSH za rok 2017

13)   Zpráva o hospodaření SKSH za rok 2017

14)   Návrh rozpočtu SKSH na rok 2018

15)   Všeobecná diskuse

16)   Rekapitulace usnesení konference

17)   Závěr jednání

 

 

Každý oddíl může vyslat na konferenci jednoho zástupce s hlasem rozhodujícím. Další člen klubu může být na konferenci přítomen jako host.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

 

 

      Libor Skružný

     předseda SKSH