Středočeský
krajský svaz házené

Tabulka střelců sedmimetrových hodů